Informacje dotyczace projektu “Aktywizacja osób Niesłyszących”