Informacja dla osób niesłyszących o udostępnieniu usługi pozwalającej na komunikowanie się