Przemysław Kuśmierek, Krzysztof Folczek – “Technologia a język migowy”