Nie będzie odrębnego systemu orzekania o niesamodzielności.