Firmy, które utraciły status ZPChr, będą ograniczać pomoc indywidualną dla zatrudnionych osób