Niesłysząca Magda Kuczma w tańcu z okazji Jubileuszu RES-GEST