Wywiad z Piotrem Skibą po organizacji wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych