Wywiad z Łukaszem Pluszewskim po organizacji wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych