Wywiad z Kamilem Kutera po organizacji wizyt studyjnych w spółdzielniach socjalnych