Nie każdy kierowca zawodowy może przewozić towary niebezpieczne