Niepoczytalny nie podlega odpowiedzialności karnej