Wizyta w Szkole dla Niesłyszących w Krakowie – część II