Czego mogę żądać, gdy jestem ofiarą błędu medycznego?

Błąd medyczny rodzi prawo do rekompensaty dla poszkodowanego — ofiary błędu. Co konkretnie przysługuje?

Film udostępniła mec. Jolanta Budzowska z kancelarii Budzowska Fiutowski i Partnerzy. Radcowie Prawni www.bfp.biz