Kłopoty Aleksieja Nawalnego w Rosji

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Kłopoty Aleksieja Nawalnego w Rosji. Komornik wszczyna postępowanie wobec opozycjonisty

Źródło: onet.pl