Armenia i Azerbejdżan zaczynają wojnę?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Stan wojenny w Armenii. W tle konflikt z Azerbejdżanem

Źródło: wp.pl