Szczur dostał złoty medal za pomoc

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Wielkoszczur odznaczony medalem. Zwierzę wykryło dziesiątki min

Źródło: typ.info.pl