Odejście od węgla – 2050 czy 2060 rok?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Polska przyjmie niemiecki model transformacji górnictwa

Źródło: interia.pl