Jak wygląda badanie testem na koronawirusa?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Jak przebiega test na koronawirusa?

Źródło: upacjenta.pl