Białorusini szukają pracy w Polsce

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Białorusini coraz częściej szukają w Polsce pracy. Jakiej?

Źródło: radiozet.pl