Uważaj na stacjach paliw – nowa kradzież

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Uważaj na stacjach paliw – nowa kradzież

Źródło: finanse.wp.pl