Odmowa szczepienia przeciw grypie

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Za odmowę szczepienia na grypę można stracić pracę

Źródło: businessinsider.com.pl