Tomasz Komenda rozpoczął pracę

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Tomasz Komenda rozpoczął pracę u braci Collins. Objął ważne stanowisko

Źródło: plejada.pl