Kolejne wojsko Rosji na granicy polsko-białoruskiej

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Rosja przerzuciła na zachód Białorusi kolejną grupę wojsk

Źródło: onet.pl