Białoruś zamknie granicę z Polską i Litwą?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Łukaszenka: zamykamy granice z Litwą i Polską

Źródło: polsatnews.pl