W Holandii sprzedają “żywe trumny”

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Pierwsza osoba pochowana przy użyciu “żywej trumny”

Źródło: rnf24.pl