Samotność sprzyja cukrzycy

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Samotność sprzyja cukrzycy

Źródło: niepelnosprawni.pl