Syn Łukaszenki wywieziony do Moskwy

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Aleksander Łukaszenko wywiózł syna do Moskwy

Źródło: onet.pl