Polacy lubią nowe nieznane jedzenie

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Polacy coraz bardziej otwarci na nowe smaki! W ciągu ostatniej dekady aż 85% • z nas spróbowało nieznanego przedtem dania

Źródło: rmf.fm