Mazowieckie – ochrona powietrza – zakaz grilla

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Program Ochrony Powietrza uchwalony. Zakaz rozpalania grilla.

Źródło: radiozet.pl