Lekcja religii w szkole – są problemy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Mama uczennicy o religii w środku zajęć. Dzieci niewierzące albo innych wyznań są poszkodowane

Źródło: edziecko.pl