Najdroższa szkoła w Polsce?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Najdroższa szkoła, nadzwyczajne procedury. Oto jak prywatna placówka chroni uczniów przed COVID-19

Źródło: businessinsider.com.pl