W TV będą nowe ostrzeżenia dla dzieci?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Nowe oznaczenia w TV: jest projekt nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji

Źródło: dobreprogramy.pl