Uciążliwy sąsiad – przeciekają fekalia

• Uciążliwy sąsiad zalewa blok fekaliami. Przeciekają przez strop

Źródło: polsatnews.pl