Będziemy mieli najwięcej osób starych w Europie?

• Niepokojące prognozy Eurostatu dotyczące Polski. Staniemy się najstarszym społeczeństwem w UE?

Źródło: onet.pl