Huawei i ZTE – zagrożenie bezpieczeństwa dla USA?

• USA uznaje Huawei i ZTE za stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego

Źródło: tvp.info