Czy możesz wyprzedzać z prawej strony?

• Czy w tej sytuacji, poruszając się jezdnią jednokierunkowąpoza obszarem zabudowanym, możesz wyprzedzać z prawej strony?

Źródło: auto-swiat.pl