Jak dzieci odbiorą świadectwa szkolne?

• MEN o świadectwach. Kiedy i jak zostaną wydane?

Źródło: rmf24.pl