Zaległego urlopu nie wykorzystasz do 30 września?

• Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiesi obowiązek odbierania zaległych urlopów do końca września

Źródło: money.pl