Powrót do szkoły dzieci I-III klasa

• Maksymalnie 14 dzieci w klasie, jeden uczeń w jednej ławce. MEN publikuje zalecenia dla szkół

Źródło: rmf24.pl