Kiedy dostanę ekwiwalent za urlop?

• Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Kiedy przysługuje i jak obliczyć?

Źródło: money.pl