Jak poznać zużycie tarczy sprzęgła?

• Który z objawów najbardziej wskazuje na zużycie tarczy sprzęgła?

Źródło: auto-swiat.pl