Godziny dla seniorów będą zlikwidowane

• „Godziny dla seniorów”zostaną zniesione wraz z otwarciem galerii handlowych

Źródło: rmf24.pl