Dzieci wykorzystane do kosmetyków?

• Ciała dzieci, szczególnie tych najmłodszych były niezwykle cenne, ponieważ zaspakajały kosmetyczne potrzeby kobiet

Źródło: archiwumzbrodni.pl