Czy zawracanie wykorzystując zatoczkę wolno?

• Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci zawrócić, wykorzystując widoczną po lewej stronie zatokę?

Źródło: auto-swiat.pl