Czy ten znak zakazu dotyczy tylko tej jezdni?

• Czy ten znak zakazu umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko jezdni, przy której jest ustawiony?

Źródło: auto-swiat.pl