Maseczki z Chin zostaną zniszczone

• KE: 1,5 mln maseczek niezdatnych do użytku zostanie zniszczonych

Źródło: r.pl