ABS kiedy pomaga?

• W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności?

Źródło: auto-swiat.pl