Badania lekarskie i szkolenia bhp przez kamerę?

• Badania lekarskie i szkolenia BHP w dobie koronawirusa

Źródło: gov.pl