Urzędy zaczynają przyjmować

• Bezpośrednia obsługa w urzędach

Źródło: gov.pl