Akcent – co to znaczy?

• Akcent- co oznacza to słowo w j. polskim?

Źródło: radiozet.pl